Na světě je pět miliard majitelů mobilních telefonů. Část z nich má více než jednu telefonní kartu a jejich počet nejrychleji roste v Indii. Říkají to aktuální data organizace GSMA, která k překročení hranice 5 miliard uživatelů mobilních služeb vydala přehlednou infografiku.

Z dat GSMA vyplývá, že 55 procent uživatelů mobilních služeb žije v asijsko-pacifickém regionu, který zahrnuje vedle Indie a Číny také Japonsko nebo Austrálii. Samotná Čína je největší mobilní trh na světě s 2,765 miliardy uživatelů a 21% podílem na celkovém počtu uživatelů na světě. Na druhém místě je Indie se 14% podílem na globálním trhu, ale s mnohem menší penetrací mobilních přístrojů. Evropa je na tom podobně jako Latinská Amerika nebo Subsaharská Afrika. V každé oblasti je necelých 500 milionů uživatelů mobilů a na celkovém počtu se podílí 9 procenty.