Česká ekonomika roste nejrychleji za posledních osm let, nezaměstnanost klesá, ale mzdy doposud za tímto pozitivním trendem zaostávaly. Na začátku roku rostly mzdy nominálně pouze o 2,2 %, a to především díky růstu platů v nepodnikatelské sféře.

Jak ukazují grafy znázorňující vazbu růstu mezd na nezaměstnanost a aktuální dynamiku mezd (viz níže), v předkrizovém období by při takto nízké nezaměstnanosti byl normální daleko rychlejší růst nominálních mezd. Vztah jako by neexistoval i pokud vezmeme v potaz nižší inflaci (reálnou mzdu). Co se v posledních letech změnilo?

 

V uplynulých několika letech v Česku výrazně klesla vazba mezi nezaměstnaností a pohybem mezd, která relativně spolehlivě fungovala v letech 2002 – 2008. Zaměstnanci si v delším období nejistoty a strachu o zaměstnání pravděpodobně zvykli nežádat o vyšší mzdy a ovlivňuje to jejich chování i dnes. Navíc v průběhu krize relativně poklesla vyjednávací síla řady zaměstnanců.

Významně narostl počet pracovníků na dobu určitou (od roku 2008 zhruba o 100 tisíc) i počet zkrácených pracovních úvazků. Percentuální přírůstek sebe-zaměstnaných osob (především živnostníků) byl za posledních šest let jeden z nejvyšších v celé Evropě (+10 %). Naopak zrychlil systematický pokles odborově organizovaných zaměstnanců. Těch bylo v roce 2005 okolo 20 % a po krizi jich je v Česku méně než 14 %.

Slabší vyjednávací pozici měli v průběhu krize i nově nastupující zaměstnanci, kteří v roce 2014 v průměru nastupovali za mzdy zhruba o 30 % nižší (podle propočtů ČNB). Generační obměna tak sama o sobě zatím přispívá spíše k poklesu průměrné mzdy. Dalším problémem zatím bylo, že nová pracovní místa nevznikala zrovna v přeplacených sektorech. Nejvíce pracovních míst od roku 2010 do konce roku 2014 vzniklo v administrativě s výrazně podprůměrnou mzdou (16 800 Kč).

 

Problémem také byla skutečnost, že v uplynulých letech (2008-2014) také zaznamenala jeden z největších nárůstů míry nezaměstnanosti Praha se suverénně nejvyššími mzdami (přibližně o 10 tisíc Kč více než je republikový průměr).

Podle čísel za první kvartál se ale řada negativních trendů začíná lámat. Nezaměstnanost se drží pod 6 % a dál vytrvale klesá počet registrovaných nezaměstnaných připadajících na jedno volné pracovní místo. Roste také práce na přesčas a objem mimořádných odměn. Zvyšuje se také počet zaměstnanců v hlavním městě (s výrazně nadprůměrnou mzdou). I proto by dynamika nominálních mezd mohla postupně přece jen zrychlovat.

%MCEPASTEBIN%